תוכנת תזרים מזומנים
מסכי התוכנה   הורדת עידכונים   כניסת משתמשים   ניהול תזרים בעסקים   תזרים לארגונים גדולים   פורומים   לקוחות   פגישת הדגמה
חיפוש במדריך:

מדריך הפעלה - תוכנת תזרים


יבוא מחשבשבת חלונות

א. לפני תחילת העבודה

1. יש לבדוק אם החשבשבת היא מקומית או רשתית.
אם החשבשבת היא רשתית (SQL Server) יש תחילה ליצור דו"ח ביינים באקסל אשר יציג את מספרי הדוחות המופקים בחשבשבת.


בדיקת סוג החשבשבת:

יש להכנס ללוח בקרה / כלי ניהול/ ODBC מקורות נתונים/ בודקים אם companies מופיע כ- SQL Server או כ – MDB).
• אם מופיע כ-SQL server החשבשבת היא רשתית ויש ליצור קובץ ביניים באקסל.
• אם החשבשבת מקומית MDB) ) ניתן לבדוק את מספרי הדוחות ישירות דרך program files/
  תזרים מזומנים / "חיבור תזרים חשבשבת.mdb" .
• יש לפתוח את הקובץ הנמצא בתיקיית חשבשבת הנקרא" wizcomp1.mdb"

בדיקות נוספות

2. יש לבדוק את מיקום תיקיית הדוחות של חשבשבת REP. ניתן לבדוק זאת בחשבשבת ע"י לחיצה על תפריט "אודות".
3. יש לבדוק את מיקום תיקיית ההפעלה של חשבשבת: בד"כ C:\hash7.

ב. יצירת דוח ביניים באקסל (לחשבשבת רשתית)

1. יוצרים קובץ אקסל ריק ושומרים אותו בשם "חיבור תזרים חשבשבת "
2. לגיליון 1 מייבאים דו"ח חברות :
א. תפריט נתונים/ ייבוא נתונים חיצוניים - שאילתת מסד נתונים - לבחור את Company.
נפתח חלון סיסמא: יש להקליד בשדה ID את השילוב SA ובשדה סיסמא : wiz או wizsoft
ב. בחלון שנפתח יש לבחור בדו"ח- Companies ולסיים את הייבוא.
ג. בגליון יופיעו כל החברות המוגדרות בחשבשבת יש לשים לב לשדה ID ליד החברה הרלוונטית. משנים את שם הגליון ל"חברות".

3. לגליון 2 מייבאים את כל הדו"חות מחשבשבת.
א. תפריט נתונים/ ייבוא נתונים חיצוניים - שאילתת מסד נתונים - לבחור את Company
ב. נפתח חלון סיסמא: יש להקליד בשדה ID: - sa , ובשדה password – wiz
ג. בחלון שנפתח יש לבחור בדו"ח- RepgenDocs ולסיים את הייבוא.
ד. בגיליון יופיעו כל הדוחות הקיימים בחשבשבת יש לשים לב לשדה ID ליד הדו"ח הרצוי.

בהמשך, לאחר שניצור את דוחות הייצוא בחשבשבת, יתווספו לרשימה זו מספרי הדוחות החדשים.

ג. יצירת דוחות בחשבשבת - יצירת דוח של חשבון בנק ליצוא לתזרים

 הגדרות כלליות לדו"ח

נכנסים בחשבשבת לתפריט דוחות - מחולל דוחות.יוצרים דוח חדש: דוח- חדש
1. מגדירים את מספר הכרטסת שממנה ימשכו הנתונים: שדה - שדה מרשומות חשבון- פרטי חשבון - מפתח חשבון – מזינים בשדה פעולה "שווה" ובשדה קבוע את מספר כרטסת הבנק . לדוגמא: 1001
2. יש לבחור בצד ימין את האופציה חתך, בשדות המופיעים משמאל מגדירים תנועות פתוחות בשקלים בלבד -: בניתוח כרטיסים.
3. הגבלת תאריכים – חתך- שדה מרשומות תנועה-תאריכים ואסמכתאות- תאריך ערך, בשדה פעולה מזינים "גדול", בשדה קבוע את תאריך תחילת השנה
לדוגמא: 01/01/07.

תכנון טורים
1
. הוספת טור /טור נתונים/ רשומות חשבון/ פרטי חשבון/ מפתח חשבון
2. " " /רשומות תנועה/ תאריכים ואסמכתאות/ תאריך ערך
3. " " /כותרת תנועה/ תאריכים ואסמכתאות/ אסמכתה 1
4. " " /כותרת תנועה/ פרטי שורה/ פרטים
5. " "/רשומות תנועה/ סכומים בש"ח / זכות שקל
6. " " /רשומות תנועה/ סכומים בש"ח / חובה שקל
7. " " /כותרת התנועה/ תאריכים ואסמכתאות/ תאריך

טיפ !!! העתקת דוח
אם מייבאים יותר מחשבון בנק אחד או שבאותו חשבון , מיבאים נתונים ממקורות נוספים, כגון שקל"פ אין צורך ליצור את הדוח מחדש וניתן להעתיקו.
1. נכנסים לדו"ח הקיים במחולל הדוחות (הדוחות נמצאים בתקיית כרטסות בחשבשבת)
2. בתפריט דוחות לוחצים על שמירה בשם ונותנים שם לדוח החדש.
3. משנים את מספר החשבון לכרטסת החדשה.


בסיום הפקת הדוחות יש לשמור את הדוחות ולסגור את מחולל הדוח"ות בחשבשבת.

כרטסת לקוחות וספקים : ביבוא כרטסות לקוחות וספקים קיים הבדל בהגדרת בסעיף 1 במקום מפתח חשבון יש להגדיר קוד מיון (לדוגמא קוד מיון ספקים 200)

ד. בדיקת מספרי הדו"חות החדשים בקובץ האקסל

יש לחזור לקובץ האקסל שיצרנו בתחילת התהליך ולרענן את השאילתה בגיליון דוחות.

רענון ע"י קליק ימני על אחד התאים בטבלא / רענן !.

בתחתית הטבלא יופיעו הדוחות החדשים שיצרנו ובשדה ID מספר הדוח.

ה. בדיקת מספרי דוחות בקובץ האקסל

יש לחזור לקובץ האקסל
שיצרנו בתחילת התהליך ולרענן את השאילתה בגיליון דוחות.
רענון ע"י קליק ימני על אחד התאים בטבלא / רענן !.
בתחתית הטבלא יופיעו הדוחות החדשים שיצרנו ובשדה ID מספר הדוח.


ו. הגדרות ייבוא בתזרים

1.  בתזרים נכנסים לתפריט : יבוא נתונים / חשבשבת חלונות / הגדרות חשבשבת
2.  בחלון שנפתח מגדירים מידע כללי אודות מקורות יבוא הנתונים.  כפי שמתואר במסך הבא:


א. בשדה "ספריית חשבשבת" יש לרשום את הנתיב של קובץ הפעלת חשבשבת .
לדוגמא: C:/Hash7
ב. בשדה "ספריית דוחות" יש להזין את מיקום תיקיית Rep ניתן לבדוק זאת בחשבשבת ע"י לחיצה על תפריט "אודות". לדוגמא: C:/Hash/Rep
ג. מספר חברה מופיע בקובץ הבייניים שהפקנו באקסל בגיליון "חברות".


3.  לוחצים על כפתור יצירת כרטסת חדשה: יופיע המסך הבא:


א. שם הכרטסת - מספר כרטסת מיובאת. לדוגמא: 1001
ב. תאור כרטסת – טקסט חופשי לתיאור סוג הכרטסת. לדוגמה: עו"ש פועלים.
ג. סוג כרטסת - בשדה זה בוחרים את סוג הכרטסת המיובאת:
קופה \בנק – כרטסת רגילה של תנועות בבנק או בקופה
ספקים – כרטסת המיבאת חשבוניות ספקים לפני שנכתב שיק.
לקוחות – כרטסת המיבאת חשבוניות שהלקוחות חייבים לעסק.
ד. מספר דו"ח – מופיע בקובץ הביניים שהפקנו באקסל בגיליון "דוחות".

ה. סיכומים יומיים – בשדה זה ניתן להגדיר יבוא נתונים בצורה מסוכמת.
האפשרות סיכום יומי – תיבא את כל ההכנסות או ההוצאות של יום מסויים כמקבץ, יש להזין את הטקסט שיופיע בעמודת הפירוט לדוגמא: ריכוז תקבולים יומי.
האפשרות סיכום יומי לפי פירוט – תרכז את כל התנועות היומיות לפי שם ספק או לקוח. לדוגמא: אם הוצאנו ללקוח מסויים מספר חשבוניות לאותו תאריך תשלום, הם יופיעו בתזרים כשורה אחת עם הסכום הכולל.

ו. האם להוריד משורות צפי בתזרים? יש לסמן שדה זה על מנת שהשקים המיובאים יקוזזו אוטומטית משורת הצפי בתזרים.
ז. יש להגדיר סיווגים להוצאות ולהכנסות. לדוגמא: לשקים בחוץ 1- .
ח. ניתן להגדיר לנתונים המיובאים סוגים וצבעים נפרדים.

בסיום הגדרת הכרטסת יש ללחוץ על יציאה. הכרטסת תופיע ברשימת הכרטסות ליבוא המופיעה במסך ההגדרות הראשי.

הערה: ניתן לייבא לתזרים מספר בלתי מוגבל של כרטסות מהחשבשבת.

ז. יבוא הנתונים

יש להכנס לתפריט יבוא נתונים / חשבשבת חלונות / יבוא נתונים מחשבשבת.
הנתונים שיובאו יודגשו ברקע צהוב תחת הסיווג.

ת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555