תוכנת תזרים מזומנים
מסכי התוכנה   הורדת עידכונים   כניסת משתמשים   ניהול תזרים בעסקים   תזרים לארגונים גדולים   פורומים   לקוחות   פגישת הדגמה
חיפוש במדריך:

מדריך הפעלה - תוכנת תזרים


יבוא נתונים מחשבשבת דוס

א. בדיקות מקדימות לפני יבוא הנתונים

 • מהם מספרי הכרטסות של כל חשבון בנק בחשבשבת (חשבון העו"ש, כרטסות שקל"פ ושקל"ג, קופת שיקים)
 • במידה ומייבאים חשבוניות חשבוניות ספקים ולקוחות, קוש מיון של כל אחד מהם. (ניתן ליבוא רק אם בחשבשבת הוזנו תנאי תשלום או תאריך ערך).
 • תיקיית החברה (לדוגמא: amir2009 )
 • שם תיקיית ההפעלה של חשבשבת (קליק ימני על על קיצור הדרך של חשבשבת בשולחן העבודה-מאפיינים- לשונית "קיצור דרך". לדוגמא: C\hhh

ב. יצירת דוחות יצוא בחשבשבת

יש להכנס בחשבשבת לחברה הרצויה, בתפריטים יש להכנס לתת התפריטים הבאים.

 • הנהלת חשבונות - F3
 • כרטסת / דוחות - F4
 • כרטסת  -F4
 • מחולל כרטסות - F7
 • תכנון כרטסת חדשה

הגדרות הדו"ח

 1. חתך חשבונות - מקלידים את מספר הכרטסת לדוגמא: 1002 עד 1002

2. חתך תנועות - מקלידים תאריך ערך התחלתי בראשון לינואר של שנה נוכחית.

3. תכנון טורים

 •  שדה מרשומות חשבון – מפתח חשבון
 • שדה מרשומות תנועה - תאריך ערך
 •  שדה מרשומות תנועה - אסמכתא
 • שדה מרשומות תנועה - פרטים (רוחב שורה 50)
 •  שדה מרשומות תנועה - זכות שקל
 •  שדה מרשומות תנועה - חובה שקל
 •  שדה מרשומות תנועה- תאריך 
 •  לוחצים על F10 ליציאה

4. נתונים נוספים

 • בשדה "לאן להדפיס",- להדפיס לקובץ.
  נפתח חלון בו יש להקליד את שם הקובץ (לדוגמא: 1002)
 • בשדה תנועות פתוחות - תנועות פתוחות בשקלים בלבד (רק בחשבוניות)

5. שמירת הדוח (מקלידים שם כרטסת בכתב ראי) 0021

6. הפקת כרטסת

 בדיקה עצמית :

בסיום מומלץ לבדוק האם נוצר קובץ הדו"ח שזה עתה הפקנו: בסייר windows להכנס לספריית החברה ולבדוק הימצאות המסמך הבא: "שם כרטסת.doc"

ג. הגדרות יבוא בתזרים

להיכנס בתזרים לתפריט יבוא נתונים - חשבשבת דוס - הגדרות חשבשבת:
תיפתח תיבת הדו-שיח הבאה:

 • הגדרת סיפריית חברה של השנה  לדוגמא: amir2009
 • הגדרת ספריית שנה קודמת (אופציונאלי) - שם תיקיית חלונות של שנה שעברה בעת מעבר שנה.
 • הגדרת ספריית חשבשבת - הספרייה בה נמצא קובץ ההפעלה של חשבשבת (לדוגמא: c\:hhh)
 • יצירת כרטסת חדשה - פותח חלון "הגדרות כרטסת"

 • הזנת שם כרטסת (חובה) מספר הכרטסת המיובאת לדוגמא: 1002
 • תאור כרטסת (אופציונאלי) - זהו שדה טקסט לתיאור מילולי חופשי של הכרטסת המיובאת. לדוגמא: "כרטסת עוש דיסקונט"
 • סוג כרטסת (חובה) - בחירת סוג הנתונים המיובא (בנק/ ספקים או לקוחות)
 • סיכומים יומיים – בשדה זה ניתן להגדיר יבוא נתונים בצורה מסוכמת.
  האפשרות סיכום יומי – תיבא את כל ההכנסות או ההוצאות של יום מסויים כמקבץ, יש להזין את הטקסט שיופיע בעמודת הפירוט לדוגמא: ריכוז תקבולים יומי.
  האפשרות סיכום יומי לפי פירוט – תרכז את כל התנועות היומיות לפי שם ספק או לקוח. לדוגמא: אם הוצאנו ללקוח מסויים מספר חשבוניות לאותו תאריך תשלום, הם יופיעו בתזרים כשורה אחת עם הסכום הכולל.
 • הורדה משורת צפי (אופציונאלי)- השיקים מקוזזים אוטומטית משורות הצפי בתזרים.
 • הגדרת הסיווגים של התנועות המיובאות (חובה) - ניתן להגדיר גם סוג וצבע.

ד. יבוא הנתונים

 לחיצה על תפריט: יבוא נתונים - חשבשבת דוס- יבוא נתונים מחשבשבת.

בדיקה עצמית - נתונים שיובאו מסומנים ברקע צהובבשדה הסיוג. ניתן לסנן את כל התנועות שיובאו
(-1 ו +1) ולבדוק אם הסכום הכולל זהה לנתונים בחשבשבת.

ה. הגדרת שורות צפי המקוזזות אוטומטית מנתוני חשבשבת

כפי שמפורט בפרק "שורות צפי" , ניתן בתזרים, ליצור שורות צפי מיוחדות שמהן ניתן לקזז הכנסות והוצאות בפועל. לדוגמא, ניתן ליצור שורת תקציב ספקים חודשית. שיקים המיובאים מהחשבשבת יוצבו במקומם האמיתי בתזרים לפי תאריך הערך וקוזזו אוטומטית משורת הצפי הבאה (תקציב הספקים).
כאן נסביר כיצד מגדירים שהתנועות המיובאות יתקזזו מהצפי.

 • יוצרים שורת צפי תקבולים או תקציב ספקים כפי שמוסבר בפרק הכנסת שורת צפי. יש להקפיד ששורת הצפי תסומן ברקע צהוב המסמל את היותה מקושרת לחשבשבת.
 • חוזרים להגדרות היבוא מחשבשבת ומסמנים את לחצן "הורדה אוטומטית מצפי"

 ו. שכפול דוח בחשבשבת

 על מנת להקל על תהליך יצירת הדוחות במחולל הדוחות בחשבשבת, ניתן לשכפל דוחות שכבר יצרנו בדומה לשמירה בשם  של קובץ. פעולת שכפול, אפשרית רק באותה החברה. לדוגמא, אם בחברה amir2010 יצרנו דוח לכרטסת בנק הפועלים , ניתן לשכפלו ולייבא גם את בנק לאומי.

 1. במסך מחולל כרטסות בחשבשבת יש להיכנס לספריית דוחות ולבחור בדוח תזרים קיים.
 2. לבחור באפשרות - שינוי כרטסת קיימת
 3. בשדה חתך חשבונות – מקלידים את מספר הכרטסת החדש
  לדוגמא: מ-1003 עד- 1003
 4. בשדה נתונים נוספים : לאן להדפיס: להדפיס לקובץ (3)
  נפתח חלון בו יש להקליד את שם הקובץ החדש (מספר הכרטסת)
  לצאת חזרה לתפריט F10
 5. שמירת כרטסת (מקלידים שם הכרטסת בכתב ראי) 0021
 6. הפקת כרטסת

ת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555