תוכנת תזרים מזומנים
מסכי התוכנה   הורדת עידכונים   כניסת משתמשים   ניהול תזרים בעסקים   תזרים לארגונים גדולים   פורומים   לקוחות   פגישת הדגמה
חיפוש במדריך:

מדריך הפעלה - תוכנת תזרים


עריכה והארכה של פעולות קבועות

תוכנת תזרים מזומנים מאפשרת עריכה ושינוי של הפעולות הקבועות. ניתן לערוך את פרטי הפעולה, להאריך את משכה משנה לשנה או למוחקה.
בעת הזנת פעולה קבועה בתזרים במסך הוספת פעולות קבועות התוכנה שומרת את הפעולה הקבועה במאגר מיוחד של פעולות קבע. נשמרים פרטי הפעולה, מועדי ההתחלה והסיום, תדירות הפעולה ועוד.
על מנת לערוך את הפעולה קבועה יש לבחור בתפריט פעולות - עריכת פעולות קבועות.  תופיע רשימת הפעולות הקבועות כפי שמוצג במסך הבא:
יש לבחור את הפעולה שרוצים לערוך וללחוץ על המשך.
יפתח מסך עריכת פעולות קבועות.
כל שינוי שיתבצע במסך זה, ישפיע על כל המופעים העתידיים של הפעולה ויעדכן את הרישום במאגר הפעולות הקבועות. לחיצה על כפתור מחיקה,  ימחוק את המופעים העתידיים של הפעולה ויוציא אותה ממאגר הפעולות הקבועות.
הזנת תאריך סיום חדש, יאריך את הפעולה הקבועה לפי הפרטים המופיעים במאגר.
שימו לב !!!
הארכת פעולה קבועה מאפס שינויים שנעשו ידנית במופעים העתידיים של הפעולה הקבועה.
לדוגמא: אם הוזנה פעולה שסכומה 3000 ש"ח לחודש, ובחודש הבא שונה הסכום ידנית ל2500, עריכת הפעולה הקבועה תדרוס את ה2500 והסכום יחזור להיות 3000.
הארכת שורות תקציב: עריכה של שורת תקציב תבטל את הקשר בין שורת התקציב לשורות שהתקזזו ממנה ותאפס את הסכום לסכום המקורי. לכן במקרה של שורות תקציב מומלץ ליצור כל שנה פעולה קבועה חדשה ולא להאריך משנה לשנה.
ת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555